Skoč na obsah Skoč na menu

EURO PUMPS TECH

Изделия
Изделия SUMY
Насосы для атомной энергетики

Čerpadlá pre jadrovú energetiku

História výroby čerpadiel v závode  má viac ako 100 rokov. Prvé vodné čerpadlá boli vyrobené v roku 1902. Jednalo sa o čerpadlá pre cukrovary.  V 30. rokoch  spoločnosť vyvíja výrobu vodokružných vákuových čerpadiel, koncom 40. rokov – vákuových rotačných čerpadiel. V 60-tich rokoch bola zahájená výroba špeciálnych  čerpadiel z titánu. V 80-tich  rokoch pokračuje intenzívny vývoj nových čerpacích zariadení pre ropný, chemický a iné odvetvia priemyslu.

V záujme zvyšovania produkcie ropy metódou  zaplavenia  ropných plastov vysokým tlakom  JSC "Sumy Frunze NPO"  od r.1980 začalo vyrábať viacstupňové odstredivé čerpadlá typu CNS.  Aktuálne v ropnom priemysle pracuje viac ako 10 000  čerpadiel tohto typu.  Tieto čerpadlá nepracujú len v bývalých štátoch ZSSR, ale aj v Iráne, Sýrii, Argentíne, Pakistane a v ďalších krajinách. Čerpadlá sú veľmi žiadané  ropnými spoločnosťami, a to najmä v oblastiach západnej Sibíri.  Počas 30-tich  rokov výroby týchto čerpadiel bolo zaznamenané výrazné zlepšenie a rozšírenie typových radov čerpadiel CNS.   

Rozvoj priemyslu v 90-ich rokoch spôsobilo osvojenie výroby nových typov čerpadiel.

Závod rozšíril vyrábanú nomenklatúru vákuových a rotačných lamelových čerpadiel, odstredivých čerpadiel pre chemický, uhoľný, metalurgický, papierenský a i. priemysel. Vyvíjajú sa nové typy čerpacej techniky.

Závod sa stal hlavným dodávateľom špeciálnych čerpadiel pre atómové elektrárne.

Jedná sa o hlavné cirkulačné čerpadlo GCN 195M s výkonom 8000 kW a prietokom 20  000 m teplonosného média za hodinu pre primárny okruh blokov VVER-1000 a 14 typov čerpadiel pre sekundárny okruh (napájacie, kondenzátorové, cirkulačné.  Výroba čerpadiel je realizovaná v špeciálnych výrobných halách, v  súlade s požiadavkami  podľa predpisov a bezpečnostných noriem pre jadrovú energetiku. Čerpadlá podliehajú prísnej technickej kontrole a kontrolným skúškam. Celková životnosť tohto zariadenia je min. 30 rokov.

Čerpadlá, ktoré vyrobili  strojári zo sumského závodu  sa úspešne prevádzkujú v atómových elektrárňach Ruska, Ukrajiny, Arménska, Litvy, Bulharska, Fínska, Česka, Maďarska, Slovenska a Číny.

 

Hlavné cirkulačné čerpadlo 195M

 

Odstredivé článkové čerpadlá

 

Vertikálne odstredivé čerpadlá

 

 

Článkové čerpadlá

 

Kondenzátne čerpadlá

 

Napájacie čerpadlá

 

Špeciálne čerpadlá


© 2016 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Все права сохранены. | веб-дизайн